видео

+3 8067 7230629

Политика Конфиденциальности

Все фотографии на этом сайте являются авторским достоянием Руслана Абсурдова.

Использование контета в комерческих целях, без письменного разрешения автора, запрещается и является нарушением закона Украины про авторское право.

 

                                   

                    З А К О Н  У К Р А Ї Н И

 

              Про авторське право і суміжні права

 

 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 13, ст.64 )

 { Вводиться в дію Постановою ВР

   N 3793-XII ( 3793-12 ) від 23.12.93, ВВР, 1994, N 13, ст.65 }

 { Із змінами, внесеними згідно із Законами

   N 75/95-ВР від 28.02.95, ВВР, 1995, N 13, ст. 85

   N 998-XIV ( 998-14 ) від 16.07.99, ВВР, 1999, N 41, ст.373 }

{ В редакції Закону

 N 2627-III ( 2627-14 ) від 11.07.2001, ВВР, 2001, N 43, ст.214 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

 N  850-IV (  850-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 35, ст.271

 N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.181

 N 2939-VI ( 2939-17 ) від 13.01.2011, ВВР, 2011, N 32, ст.314

 N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 21, ст.208

 N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 2-3, ст.41 }

 

       { У тексті Закону слова "звичайного кола сім'ї" і

         "звичайного кола однієї сім'ї" замінено словами

         "коло сім'ї" у  відповідних відмінках згідно із

         Законом  N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 }

    Цей Закон  охороняє  особисті немайнові права і майнові права

авторів  та  їх  правонаступників,  пов'язані  із  створенням   та

використанням  творів  науки,  літератури  і мистецтва - авторське

право,  і права виконавців,  виробників фонограм  і  відеограм  та

організацій мовлення - суміжні права.